Knap om binnen één jaar een complete school met 22 lokalen te bouwen.